Christmas Timetable December 2018

Gwasanaethau bws yn ystod gwyliau’r Nadolig
2018/2019

Dyma’r trefniadau dros gyfnod y Nadolig ar gyfer gwasanaethau bysiau sy’n cael eu
gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys gwasanaeth parcio a theithio
Caerfyrddin, gwasanaeth Bwcabus a gwasanaethau Galw a Theithio Sir Gaerfyrddin:


Dydd Llun 24ain Rhagfyr – Gweithredir gwasanaethau arferol oni fydd siwrnai’r
hwyr ar wasanaethau 129, T1, a X13 yn gorffen yn gynnar.


Dydd Mawrth 25ain Rhagfyr - DIM GWASANAETHAU


Dydd Mercher 26ain Rhagfyr - DIM GWASANAETHAU


Dydd Iau 27ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni
Dydd Sadwrn ar wasanaethau 124 a 128


Dydd Gwener 28ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag
amserlenni Dydd Sadwrn ar wasanaethau 124 a 128


Dydd Sadwrn 29ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol


Dydd Sul 30ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol Dydd Sul


Dydd Llun 31ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol oni fydd siwrnai’r
hwyr ar wasanaethau 129, T1, a X13 yn gorffen yn gynnar.


Dydd Mawrth 1af Ionawr - DIM GWASANAETHAU


Dydd Mercher 2ail Ionawr – Bydd gwasanaethau arferol yn ailddechrau


I gael rhagor o wybodaeth ynghylch gwasanaethau bysiau sy’n cael eu gweithredu yn
fasnachol neu ar ran Cynghorau Sir eraill, cysylltwch â’r cwmni bysiau yn uniongyrchol
neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu ar
www.cymraeg.traveline.cymru


Mae’n rhaid i deithwyr sy’n dymuno archebu siwrneiau ar wasanaethau Galw a
Theithio Sir Gaerfyrddin ar 27ain, 28ain, 29ain, 31ain Rhagfyr 2018 ac ar 2ail Ionawr
2019 wneud hynny drwy ffonio 01267 228 326 erbyn 12pm ar 24ain Rhagfyr.


Dylai teithwyr sy’n dymuno archebu siwrneiau ar wasanaeth Bwcabus yn ystod
cyfnod y Nadolig nodi y gallai’r ganolfan alwadau fod ar agor am lai o oriau na’r arfer
ar rai diwrnodau yn ystod cyfnod yr ŵyl ond i gael rhagor o fanylion, ffoniwch 01239
801 601
neu ewch i www.bwcabus.info

 


Bus services during the 2018/2019 Christmas
holidays

Arrangements over the holiday period for bus services operated on behalf of
Carmarthenshire County Council, including the Carmarthen Park & Ride service, the
Bwcabus service, and Carmarthenshire’s Dial-a-Ride services, are as follows:


• Monday 24th December – Normal services will operate except that evening

journeys on services 129, T1, and X13 will terminate early.


Tuesday 25th December - NO SERVICES


Wednesday 26th December - NO SERVICES


Thursday 27th December – Normal services will operate but with Saturday
timetables on services 124 and 128


• Friday 28th December – Normal services will operate but with Saturday timetables
on services 124 and 128


Saturday 29th December – Normal services will operate but with Saturday
timetables on services 124 and 128


Sunday 30th December – Normal Sunday services will operate.


• Monday 31st December - Normal services will operate except that evening
journeys on services 129, T1, and X13 will terminate early.


• Tuesday 1st January - NO SERVICES


• Wednesday 2nd January – Normal services will resume


For information on bus services which are operated commercially or on behalf of
other County Councils, please contact the bus operators directly or Traveline Cymru
on 0800 464 0000 or at www.traveline.cymru


Passengers wishing to book journeys for travel on Carmarthenshire’s Dial-a-ride
services on 27th, 28th, 29th, 31st December 2018 and 2nd January 2019 must do so
on 01267 228 326 by 12 noon on 24th December.


Passengers wishing to book journeys for travel on the Bwcabus service during the
holiday period should note that the call centre opening hours may be reduced on
some days during the holiday period - for further details contact 01239 801 601 or go
to www.bwcabus.info

© 2013 Morris Travel Ltd